YARIŞMALAR

YARIŞMA KATILIM FORMU

Yarışmaya katılacak tüm yarışmacılar için bu form doldurulmalıdır.

YARIŞMALAR

Festival kapsamında 9 Mayıs Cumartesi günü öğle yemeği molasından sonra solo, ikili grup ve üçlü grupların yarışmaları, 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 de Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezinde 4-7 kişi arası mini gruplar ile 8 kişi ve üzeri büyük grupların yarışmaları yapılacaktır.

Tüm yarışmalar; Minikler, Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler olmak üzere 3 ayrı yaş grubunda, küçükten başlayarak büyük yaşlara doğru yaş sıralaması ile yapılacaktır.

Her yarışmacı kendi müziği ile yarışacaktır. Yarışma başvuruları tamamlanan sporcuların sırt numaraları verilerek müziklerinin 1 Mayıs tarihine kadar komiteye ulaştırılması istenecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen sporcular 1 Mayıs 2020 tarihine kadar üstteki YARIŞMA KATILIM FORMUNU doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

KATEGORİLER & YAŞ GRUPLARI

Yarışmaya katılacak sporcular aşağıdaki kurallara göre belirlenen gruplarda yarışabilirler. Bir yarışmacının hangi yaş grubundan olduğunu yarışmacının nüfus cüzdanında yazan doğum tarihine göre alttaki çizelgeden belirleyebilirsiniz.

Bu kuralların dışında yaş grubunu farklı göstermek, gruplarda belirlenenden fazla sayıda farklı yaş kategorilerinden yarışmacı bulundurmak yarışmadan diskalifiye olma sebebidir. (Diskalifiye edilen yarışmacıya, yarışmaya katılım bedeli dahil herhangi bir geri ödeme yapılmaz)

Yaş grupları için hesaplama yapılırken küsuratlı çıkan rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanmıştır. Altta gruptaki kişi sayısına göre, en az aynı yaş grubundan olması gereken kişi adedi listeler halinde belirtilmiştir. Örneğin: Yarışmacı sayısı 7 olan bir grupta yarışmacıların üçte ikisi aynı yaş grubunda olmalıdır. 7 sayısının üçte ikisi 4,66 çıkmaktadır. Bu durumda 4,66 sayısı 5 olarak düşünülmelidir.

Yarışmacıların yaş grupları, Nüfus Cüzdanlarında yazan doğum tarihlerine göre belirlenir: Yarışmacıların sırt numarası alabilmesi için nüfus cüzdanını göstererek YAŞ DOĞRULAMASI yapması gerekmektedir.

GENÇLER – YETİŞKİNLER : 10.05.2005 tarihinden önce doğanlar                                14 + yaş

ÇOCUKLAR                         : 10.05.2005 – 10.05.2011 tarihleri arasında doğanlar         9-13 yaş

MİNİKLER                             : 10.05.2011 – 10.05.2014 tarihleri arasında doğanlar         5-8 yaş

SOLO, İKİLİ, ÜÇLÜ GRUP YARIŞMA SIRALAMASI ve YAŞ DAĞILIMI

9 Mayıs Cumartesi 14.30 – Hotel toplantı salonu

Sahnede 1, 2 veya 3 kişilik grupların yer aldığı performanslardır. Solo, ikili grup veya üçlü grup olarak adlandırılırlar. Solo, ikili grup ve üçlü grup yarışmaları ve ödül töreni 9 Mayıs Cumartesi öğle yemeği molasından sonra 14.30 da Hotelin toplantı salonunda yapılacaktır.

SOLO YARIŞMA SIRALAMASI

Sahnede sadece tek bir kişinin yer aldığı performanslardır. Müzik minimum 1,5 dk, maksimum 2 dk olabilir. Bir kişi kendi yaş kategorisinde olmak koşulu ile farklı koreografi ve farklı müzik ile birden fazla sayıda solo performans ile yarışmaya katılabilir

 • Minikler solo
 • Çocuklar solo
 • Gençler ve yetişkinler solo
İKİLİ GRUP YARIŞMA SIRALAMASI

Sahnede iki kişinin birlikte yer aldığı performanslardır. Müzik minimum 1,5 dk, maksimum 2 dk olabilir.

 • Minikler ikili grup
 • Çocuklar ikili grup
 • Gençler ve yetişkinler ikili grup
YAŞ DAĞILIMI
 • Minikler ikili yarışmacıların her ikisi de minikler yaş kategorisinde olmalıdır.
 • Çocuklar ikili yarışmacılardan en az biri çocuklar kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece minikler yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.
 • Gençler ikili yarışmacılardan en az biri gençler kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece çocuklar yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.
 • Yetişkinler ikili yarışmacılardan en az biri yetişkinler kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece gençler yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.
ÜÇLÜ GRUP YARIŞMA SIRALAMASI

Sahnede üç kişinin birlikte yer aldığı performanslardır. Müzik minimum 1,5 dk, maksimum 2 dk olabilir.

 • Minikler üçlü grup
 • Çocuklar üçlü grup
 • Gençler ve yetişkinler üçlü grup
 • ÖDÜL TÖRENİ
YAŞ DAĞILIMI
 • Minikler üçlü yarışmacıların üçü de minikler yaş kategorisinde olmalıdır.
 • Çocuklar üçlü yarışmacılardan en az ikisi çocuklar kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece minikler yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.
 • Gençler üçlü yarışmacılardan en az ikisi gençler kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece çocuklar yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.
 • Yetişkinler üçlü yarışmacılardan en az ikisi yetişkinler kategorisinde olmalıdır. Diğer yarışmacı sadece gençler yaş grubundan olabilir, diğer yaş gruplarından olamaz.

KÜÇÜK – BÜYÜK GRUP YARIŞMA SIRALAMASI ve YAŞ DAĞILIMI

10 Mayıs Pazar 11.00 – Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi

Sahnede dört veya daha fazla sayıda yarışmacının birlikte yer aldığı performanslardır. Gruplar sayısına göre Mini Grup veya Büyük Grup olarak adlandırılır. 4 kişi veya üzeri grupların yarışmaları ve ödül töreni 10 Mayıs Pazar günü sabah 11.00 de Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezinde başlayacaktır.

MİNİ GRUP YARIŞMA SIRALAMASI

Sayısı 4 – 7 kişi arasında olan gruplar MİNİ GRUP olarak adlandırılır. Bu grupların müzikleri minimum 1,5 dk, maksimum 2,5 dk olabilir.

 • Minikler mini grup (Grup sayısının üçte ikisi minikler yaş grubunda olmalıdır, diğerleri çocuklar grubundan olabilir ancak bu grupta genç ve yetişkin olamaz)
 • Çocuklar mini grup (Grup sayısının üçte ikisi çocuklar yaş grubunda olmalıdır, diğerleri minikler veya gençler grubundan olabilir)
 • Gençler ve Yetişkinler mini grup (Grup sayısının üçte ikisi gençler ve yetişkinler yaş grubunda olmalıdır, diğerleri çocuklar grubundan olabilir ancak minikler yaş grubundan olamaz)
 • ÖDÜL TÖRENİ
YAŞ DAĞILIMI

grup sayısı 4 ise en az 3 kişi aynı yaş kategorisinde olmalıdır,

grup sayısı 5 ise en az 4 kişi aynı yaş kategorisinde olmalıdır,

grup sayısı 6 ise en az 4 kişi aynı yaş kategorisinde olmalıdır,

grup sayısı 7 ise en az 5 kişi aynı yaş kategorisinde olmalıdır,

BÜYÜK GRUP YARIŞMA SIRALAMASI

Sayısı 8 ve daha fazla olan gruplar BÜYÜK GRUP olarak adlandırılır. Bu grupların müzikleri minimum 2 dk, maksimum 3,5 dk olabilir.

 • Minikler büyük grup (Grup sayısının üçte ikisi minikler yaş grubunda olmalıdır, diğerleri çocuklar grubundan olabilir ancak bu grupta genç ve yetişkin olamaz)
 • Çocuklar büyük grup (Grup sayısının üçte ikisi çocuklar yaş grubunda olmalıdır, diğerleri minikler veya gençler ve yetişkinler grubundan olabilir)
 • Gençler ve Yetişkinler büyük grup (Grup sayısının üçte ikisi gençler ve yetişkinler yaş grubunda olmalıdır, diğerleri çocuklar grubundan olabilir ancak minikler yaş grubundan olamaz)
 • ÖDÜL TÖRENİ
  YAŞ DAĞILIMI

grup sayısı 8 ise en az 6 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 9 ise en az 6 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 10 ise en az 7 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 11 ise en az 8 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 12 ise en az 8 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 13 ise en az 9 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 14 ise en az 10 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 15 ise en az 10 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 16 ise en az 11 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 17 ise en az 12 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 18 ise en az 12 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 19 ise en az 13 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 20 ise en az 14 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 21 ise en az 14 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 22 ise en az 15 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 23 ise en az 16 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 24 ise en az 16 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

grup sayısı 25 ise en az 17 kişi aynı yaş grubunda olmalıdır,

MÜZİKLER

Yarışmada kullanılacak müziğin yarışmacı veya eğitmen tarafından festival komitesine gönderilmesi gerekmektedir. Müzikler komiteye gönderilmeden önce müziğin adı, yarışmacının sırt numarası ile aynı olacak şekilde değiştirilecektir.

Festival komitesi müziklerin süresini kontrol edecek ve belirlenen süreler dışında uzun veya kısa olan müzikler için geri bildirimde bulunacaktır.

MÜZİK SÜRELERİ;

Solo yarışmalarda: minimum 1,5 maksimum 2 dk

İkili yarışmalarda minimum 1,5 maksimum 2 dk 

Üçlü Yarışmalarda minimum 1,5 maksimum 2 dk

Mini Grup yarışmalarında minimum 1,5 dk, maksimum 2,5 dk

Büyük Grup yarışmalarında minimum 2 dk, maksimum 3,5 dk

SIRT NUMARALARI

Yarışmacıların sırt numaraları, otel girişindeki info deskte yarışma ücretinin ödenmesi sırasında teslim edilecektir. Yarışmacı, yarışma katılım formunu 1 Mayıs tarihine kadar doldurup göndermek zorundadır. Müziği de festival sırasında festival komitesine ulaştırmakla sorumludur.

Aynı yarışmacı aynı kategoride örneğin 2 kez yarışıyor ise komite tarafından sırt numarası verilirken o yarışmacının arda arda sahneye çıkmaması ve kostüm değiştirebilmesi için araya en az 2 yarışmacı eklenerek liste oluşturulacaktır. Bu yarışmacıya 2 farklı sırt numarası verilecektir. Yarışmacıların sırt numaraları yarışma öncesinde komite deskinde dağıtılacaktır. Sırt numaralarının alınabilmesi için yarışmacının kimlik kartının gösterilmesi ve YAŞ DOĞRULAMASI gerektiğini hatırlatır, grup temsilcilerinin yarışmacılarının kimlik fotokopilerini önceden hazırlamasını önemle rica ederiz.

Dört rakamdan oluşan sırt numaralarında ilk rakam yarışmacının hangi kategoride yarışacağını gösterir. İkinci rakam hangi yaş kategorisinde, üç ve dördüncü rakamlar ise yarışmacının hangi sırada yarışacağını gösterir. Yarışmacı sıralamaları salon girişindeki panoda yarışmadan bir gün önce yayınlanacaktır.

1000 ile başlayan numaralar solo yarışmacıların sırt numaralarıdır.

2000 ile başlayan numaralar ikili grupta yarışan yarışmacıların sırt numaralarıdır.

3000 ile başlayan numaralar üçlü grupta yarışan yarışmacıların sırt numaralarıdır.

4000 ile başlayan numaralar 4 kişi ve üzeri mini gruplarda yarışan yarışmacıların sırt numaralarıdır.

8000 ile başlayan numaralar 8 kişi ve üzeri büyük gruplarda yarışan yarışmacıların sırt numaralarıdır.

Yaş grupları:

Sırt numarasının ikinci rakamı:

1 ise Minikler Grubunu

2 ise Çocuklar Grubunu

3 ise Gençler ve Yetişkinler Grubunu

YARIŞMA ÜCRETLERİ

 • Solo, ikili ve üçlü grup yarışmaları kişi başı : 50 TL
 • 4 kişi ve üzeri grupların yarışmaları kişi başı: 30 TL

Not: Yarışmaya katılım ücreti bir kişinin tek bir kez katılım ücretidir. Aynı kişi birden fazla sayıda koreografide yer alıyorsa katıldığı her koreografi için ayrı fiyat öder.

Tüm yarışmacılara “YARIŞMA KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Not: Yarışmalara katılacak grupların, festival için otele girişlerinin ardından 24 saat içerisinde katılım ücretinin kayıt masasında ödenerek yarışmacı sırt numaralarını teslim almaları gerekmektedir.

 

ÖDÜLLER

Yarışmaların ödül törenleri her yarışma sonrasında sahnede yapılacaktır. Örneğin solo yarışmalar bittikten hemen sonra Solo yarışmacılarının ödül töreni, ikili grupların yarışmaları bittikten sonra ise bu kategoride yarışan yarışmacıların ödül töreni yapılacaktır.

Solo yarışması ödülleri

Minikler, Çocuklar, Gençler-Yetişkinler Solo yarışmalarında ilk üçe giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya ile yarışmada derece aldığını gösterir bir sertifika verilecektir. Yarışmaya katılan ancak derece alamayan diğer dansçılara yarışma katılım sertifikası verilecektir.

İkili Grup yarışması ödülleri

Minikler, Çocuklar, Gençler-Yetişkinler ikili grup yarışmalarında ilk üçe giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya ile yarışmada derece aldığını gösterir bir sertifika verilecektir. Yarışmaya katılan ancak derece alamayan diğer dansçılara yarışma katılım sertifikası verilecektir.

Üçlü Grup yarışması ödülleri

Minikler, Çocuklar, Gençler-Yetişkinler üçlü grup yarışmalarında ilk üçe giren yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya ile yarışmada derece aldığını gösterir bir sertifika verilecektir. Yarışmaya katılan ancak derece alamayan diğer dansçılara yarışma katılım sertifikası verilecektir.

Mini Grup yarışması ödülleri

Minikler, Çocuklar, Gençler-Yetişkinler küçük grup yarışmalarında ilk üçe giren yarışmacılara kupa, dereceye giren grupların tüm katılımcılarına ve antrenörlerine aldıkları dereceyi gösterir bir sertifika, dereceye giremeyen tüm yarışmacılara ise yarışma katılım sertifikası verilecektir.

Büyük Grup yarışması ödülleri

Minikler, Çocuklar, Gençler-Yetişkinler büyük grup yarışmalarında ilk üçe giren yarışmacılara kupa, dereceye giren grupların tüm katılımcılarına ve antrenörlerine aldıkları dereceyi gösterir bir sertifika, dereceye giremeyen tüm yarışmacılara ise yarışma katılım sertifikası verilecektir.

YARIŞMA KURALLARI ve YASAKLAR

 • Festival komitesi yarışma sırasında meydana gelebilecek her türlü sakatlanma veya hastalanmalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Yarışmacıların sağlık giderleri yarışma komitesinden talep edilemez. Bu ve buna benzer sağlık problemlerinin yaşanmaması için tüm dansçıların festival süresince geçerli sağlık sigortası yaptırmalarını öneririz.
 • Jüri veya organizasyon komitesine karşı saygısız davranışlarda bulunanlar, yarışma sırasında yüksek sesle konuşarak veya eleştirerek salonu rahatsız eden velilerin yarışmacı yakını yarışmadan diskalifiye edilir.
 • Yarışmacı seyircilere veya jüriye karşı hakaret veya aşağılama içerici davranış, söz veya hareketlerde bulunamaz. Bu durum diskalifiye olma sebebidir.
 • Gösteri sırasında sahnede sonraki yarışmacılara sorun yaratabilecek herhangi bir şeyin dökülmesi yasaktır. Bu tarz davranışta bulunanlar eksi puan alır.
 • Vücudunda yağ kullananlar yere uzanarak vücutlarının yer ile temasını sağlayamazlar. Zemine yağ bulaşması sonraki yarışmacıları olumsuz etkileyeceği için bu davranışta bulunanlar eksi puan alır.
 • Yarışmacı gösteri sırasında ateş kullanmak gibi yangına sebebiyet verecek tehlikeli durumlar yaratamaz.
 • Sözlerinde argo kelimeler geçen müzik kullananlar eksi puan alır.
 • Yarışmada sırasında yarışmacı herhangi bir aksesuarını seyircilere atamaz. Atan yarışmacılar eksi puan alır.
 • Yarışma sırasında yarışmacı herhangi bir aksesurarını isteği dışında yere düşürmesi durumunda eksi puan alır.
 • Tüm yarışma kategorilerinde zamanlama sınırlarının dışında müzik süresi kullananlar eksi puan alırlar.
 • Diskalifiye edilen yarışmacı bir sonraki yıl yapılacak yarışmaya katılamaz.

YARIŞMA PUANLARI

Yarışmada en iyi dereceği elde etmek için koreografinizi hazırlamadan önce değerlendirme kriterlerini dikkatli bir şekilde incelemenizi öneririz. Her kategorinin farklı kriterlerde değerlendirildiğini unutmayınız.

SOLO, DUO, TRIO, MİNİ GRUP VE BÜYÜK GRUP YARIŞMALARI

Maksimum: 100 puan (3 kriterde değerlendirme yapılır)

 1. Teknik (30 puan) Beden Kullanımı. Bedenin hareket kapasitesini nasıl kullandığına bakılır.
 2. Kompozisyon (30 puan) Koreografiyi oluşturan unsurların hareket, müzikalite, ses ve mekan kullanımı vb tasarımı
 3. Yaratıcılık (40 puan) Koreografinin ortaya koyduğu yenilik ve bireysel tavır.

HAKEMLER

Yarışma Hakemleri:

 • Festival workshoplarını veren eğitmenlerdir.
 • Masa Hakemi:
 • Seval AKANSOY